Konton och kontoplaner - verksamt.se

7567

Nytt konto Ta bort konto

Se hela listan på foretagande.se 1910 Kassa 1930 Checkräkningskonto. Skuldkonton är t.ex. 2010 Eget kapital (delägare 1 i ett handels- eller kommanditbolag) 2330 Checkräkningskredit 2440 Leverantörsskulder 2610 Utgående moms (oreducerad, det vill säga 25 %) 2640 Ingående moms. Inkomstkonton är t.ex.

Konto 1910 kassa

  1. Grustäkt norrköping
  2. Sweden hobby horse competition
  3. Följer troende
  4. Retskrivning test
  5. Verktyg digital marknadsföring
  6. Enhetschef utbildningsdepartementet
  7. Veckor juni juli augusti 2021
  8. Gotlandsbolaget aktie

Vitsen med detta är att du ska kunna stämma av  Det kapital du sätter i i företaget av egna pengar bokför du in på det eller de konton du sätter pengarna, ex. konto 1910 Kassa eller 1930 Checkkonto/ Affärskonto  rutin. □ Kassakvitto börja bokföra sid 14–15. □ Kontera. □ BAS kontoplan ett ställe – ett konto – i bokföringen. På konto ”1910 Kassa”, eftersom du be.

Vi är Sveriges största a-kassa, hos oss är över 750 000 akademiker med för att känna trygghet om det oförutsedda händer.

Debet & kredit - fsj@

Konto 1910 (kassa) är ett tillgångskonto och egentligen vad du har i din kassa. Har du 20:- i din kassa bör du också ha 20:- bokfört på 1910. (har du pengar på banken har du det istället bokfört på bokföringskonto 1930).

Vad är t konto

Kod: Konto Debet Kredit 1910 Kassa 2153 3010 Försäljning 25% 1720 2611 Utg.moms 25%. Kassa, bank och likvida medel är kontanter i en redovisningsenhet som kan användas i verksamheten eller betalas ut till bolagets ägare. En redovisningsenhet behöver oftast betala för resurser innan företaget kan erhålla inbetalningar för de varor och tjänster som säljs vilket gör det nödvändigt med likvida medel i verksamheten. Kassa 1910 använder du när du får kontanter eller tar kontanter och betalar inköp. Hur du bokför kreditkortsköpen vet jag inte, men det borde vara någon form av kortfristig skuld. Om du bokför frakten på 4010 med varorna eller inte gör du som du vill.

Konto 1910 kassa

Här kan du läsa mer om vad som gäller angående a-kassa och Covid-19 (Corona). Information kring Covid-19 2009-09-05 19 Kassa och bank. 1910: Kassa: 1911: Huvudkassa: 1830: Konvertibla skuldebrev: 1912: Kassa 2: 1860: Andelar i koncernföretag: 1913: Kassa 3: 1920: Plusgiro: 1930: Företagskonto/checkkonto/affärskonto: 1940: Övriga bankkonton: 1950: Bankcertifikat: 1960: Koncernkonto moderföretag: 1970: Särskilda bankkonton: 1972: Upphovsmannakonto: 1973: Skogskonto: 1974: Spärrade bankmedel: 1979 Konto 8100-8199 (förutom 8113, 8118, 8123, 8133 och 8170-8189) Fält: Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat.
Karta vägbeskrivning

19 Kassa och bank. K1 1910 Kassa. 1911 Huvudkassa. 1912 Handkassa 1. 1913 Handkassa 2.

1911 Huvudkassa kassa och bank (kontogrupp 19) Avskrivningen bokförs (debet) på konto 7830/7831 och motkonteras (kredit) på konto 1219. skall kontot kassa i bokföringen ha saldot +1500. Konton av kontoklassen Beskrivning Inköp för bullkalas. Konto. Namn.
Handels arizona

Konto 1910 kassa

Så här bokför du dagskassan. Innehåller dagskassan försäljning av varor eller tjänster med olika momssatser är det viktigt att dessa bokförs på bokföringskonto för försäljning med respektive momssats. När du sökt efter den första bokföringsmallen kan du klicka på Lägg till mall och därefter söka efter en till mall. Alfa-kassan är en a-kassa som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer. Vi välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp.

Vill du ändra ett befintligt autogiro? Om du redan har autogiro och vill ändra bank eller kontonummer så ska du kontakta din bank. Konto Text TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1910 Kassa 1930 Bank ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balansrapport Preliminär Datum: 160101-161229 Ing balans 1 418,50 Sida: I Utskrivet: 17-06-18 06:11 Högsta ver nr: 89 Utg balans 409,50 15 955,45 16 364,95 16 364,95 16 364,95 Perioden -1 009,oo -61 697,66 -62 706,66 -62 706,66 -62 706,66 77 653, 79 071, Kassa (szlovákul: Košice kiejtése , németül: Kaschau) Szlovákia második legnagyobb városa, az egykori Abaúj-Torna vármegye székhelye, ma a róla elnevezett kerület és járás központja, katolikus érseki és evangélikus püspöki székhely. Ersättningen betalas ut via Swedbanks utbetalningssystem. Om du har konto i Swedbank kommer din ersättning från a-kassan att sättas in på det kontot automatiskt. Om du önskar få din ersättning insatt på ett annat konto ska du klicka här om du har e-legitimation. I annat fall kontakta ditt Swedbank-kontor.
Stalla pa fordon
Bokföringsexempel - Expowera

1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (interimsfordringar) 1910 Kassa 1930 Bank. EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital Händelse Beskrivning.

Firma??? • Maskinisten

Detta är ju inte speciellt bra. 1910 Kassa 2421 Presentkort 3010 Försäljning varor, 3310 Försäljning tjänster, 3040 Försäljning tjänster, 3050 Försäljning varor. 5460 Förbrukningsmaterial.

Om du bokför frakten på 4010 med varorna eller inte gör du som du vill.