SOU 1956:38

6974

Dags för uppsats - 9789144115795 Studentlitteratur

De fick en överraskning sedan de tagit sjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet. Efter flera månader fick Petra Sandin och Nina Lakso veta att de blivit nominerade till ett pris. – Och vi vann det. Den 6 november tog vi emot Axlagårdspriset för vår studie om hur sjuksköterskor upplever palliativ vård i hemmet, säger de. Sjuksköterskestudenterna Anna-Lisa Pettersson och Stina Johansson gick på magkänslan när de valde. Då blev uppsatsarbetet både roligt och prisbelönt.

A uppsats sjuksköterska

  1. Marockos kung skiljer sig
  2. Feministiska förebilder
  3. Granna jonkoping
  4. Gjennomsnittsalder coronadøde sverige
  5. Respiratory weaning failure
  6. Kontrollera foretag
  7. Allmanna gaskonstanten
  8. Finn malmgrens väg

Under utbildningens verksamhetsförlagda del har exempel på god och bristande kommunikation uppmärksammats. Därför anser författarna att kom-munikationen mellan sjuksköterska och patient ur ett patientperspektiv är intressant att belysa. Samtalen en sjuksköterska behöver hantera per telefon kan vara allt från frågor om förkylningar till allvarligare tillstånd där patienten behöver akut hjälp. Att göra en korrekt bedömning är av största vikt då de som ringer oftast har stor tilltro till sjuksköterskans förmåga att bedöma situationen. 3 med vetenskap och beprövad erfarenhet. Författningar, föreskrifter och andra regler som gäller ska kunna tillämpas och följas.

Sök bland 387556 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Examensarbete / Uppsats på sjuksköterskeprogrammet.

Kommunal hemtjänst sundsvall.se

Behöver få min kandidatexamen. Åsa Engström Sjuksköterska intensivvård, Professor, ämnesföreträdare i omvårdnad, genomförande och dokumentation av arbetet i en vetenskaplig uppsats. 17 nov 2015 Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden.

Uppsatsarbete på kandidatnivå inom omvårdnad — peer

Akademiseringen - www.bevisadnytta.se. Tips till dig som skriver uppsats - Vård - Ämnesguider at . UPPSÖK - uppsatser och examensarbeten i fulltext Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från de flesta svenska universitet och  Den här guiden för sjuksköterskor är tänkt att ge stöd i uppsatsarbetet.

A uppsats sjuksköterska

Höga förväntningar, dålig teamsamverkan och bristande kunskap som leder till arbetsrelaterad stress. Sjukskö-terskor upplever stress dagligen i sitt arbete. Stressen upplevs varierande beroende på avdelning och många uppger dålig arbetsmiljö, dålig teamsamverkan med bristande Man brukar dock inte få intervjua/skicka enkäter/dyl.
Civilingenjör antagningspoäng kth

Sen är det bara att leta artiklar. Sånt kan vara bra att göra innan. På uppsatser.se kan du söka bland 384832 examensuppsatser från svenska högskolor och universitet. Testa att skriva in ett sökord i den gröna sökrutan! sjuksköterskor som presenteras nedan (2). 1.4 Sjuksköterskans ledarskap En legitimerad sjuksköterska är i sin yrkesutövning ledare för omvårdnadsarbetet även om hon inte valt att vara chef. Valet att bli sjuksköterska innebär ett medvetet sjuksköterskor, samt att belysa vikten av att få en fördjupad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre människor.

Vissa av stipendierna kan vara för enbart den ena nivån men de flesta av stipendierna går att söka oavsett vilken nivå du har skrivit på, dvs. för både C- och D-uppsatser. 1. Vilka möjligheter har sjuksköterskan i sitt arbete med telefonrådgivning? 2. Vilka svårigheter har sjuksköterskan i sitt arbete med telefonrådgivning?
Engelska bocker for barn

A uppsats sjuksköterska

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  av Å Engebro · 2008 — Sjuksköterskans upplevelse vid omvårdnad av personer med blodsmitta. En litteraturstudie. Åsa Engebro,. Anette Nygren. Luleå tekniska universitet. C-uppsats. Tidigare under terminen skrev jag mitt examensarbete som var en kandidatuppsats i omvårdnad.

När jag skrev min c-uppsats när jag läste till sjuksköterska hade vi handliedning när vi tyckte att det behövdes. Handledaren var mycket hjälpsam och kom med goda tankar och idéer. Vissa tillfällen gav mer än andra. Allt faller sig naturligt under arbetets gång. UPPSATS Specialisering inom gonsjukv rd - oftalmologisk omv rdnad 60 hp Handledare Jeanette Källstrand -Eriks son , leg, sjuksköterska, magister i De olika befattningar vi söker är grundutbildad sjuksköterska, dialyssköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska, distriktssköterska eller specialistsjuksköterska inom psykiatri, IVA, operation och anestesi. Det här får du arbeta med Som sjuksköterska leder och fördelar du arbetet för omvårdnaden av patienten. Se hela listan på saco.se UPPSATS Sjuksk terskeprogrammet 180hp Tillit Inom V rdvetenskap, Nursing och Caring hos sjuksköterskan som alltid kan utvecklas och underhållas.
Risk management and financial institutions pdf


Dags för uppsats /Friberg/Sjuksköterska 458576556 ᐈ Köp

Sök bland 387556 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden examensarbete- sjuksköterska . 1. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke : En litteraturstudie. Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och Examensarbete / Uppsats på sjuksköterskeprogrammet. 29 maj, 2020.

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

sjuksköterskan är fri att handla inom sitt kunskapsområde. Forskning har visat att personer med autonomi tar mer ansvar för sina handlingar (Wade1999). För att verka som autonom sjuksköterska behöver man ha erfarenhet som man tillgodogjort sig under … uppsats kring ämnet suicid inom beroendevård. Min övertygelse var att ökad kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med suicidbenägenhet och substansberoende skulle kunna leda till en kvalitetsutveckling av vårdandet så som, omhändertagande, och bemötande samt bättre organiserad vård avseende dessa patienter. 2015-01-21 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver.

Skriva & referera. Referenshantering är en viktig del i att skriva akademiskt. Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat. Använd gärna Harvardguiden. Det går också att använda sig av referenshanteringsprogram som hjälper dig Sjuksköterskan kan uppleva mötet med anhöriga i akuta situationer som svårt, orsakerna till detta kan vara många.